Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

9957 a725 390
Reposted fromwerhamster werhamster viaki-adi ki-adi

March 26 2017

3325 6fad 390
Reposted fromheroes heroes viakurdebele kurdebele
4415 4e10 390
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viapkz451 pkz451
5206 c953 390
Reposted fromRaphayella Raphayella viapkz451 pkz451

March 25 2017

6747 e3d4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyzone myzone

When I try to keep on with multiple projects


/* by Marin Bareta */

2468 ceaf 390
Reposted fromtron tron viaredneck redneck
6204 9e3f 390
Reposted fromslodziak slodziak viaredneck redneck
8188 4a32 390
Reposted fromtfu tfu viazamknioczy zamknioczy
4447 8934 390
Reposted fromhellaradvsblue hellaradvsblue viapkz451 pkz451
2869 c149 390
Reposted fromRevv Revv viaredneck redneck
9812 8c3f 390
Reposted fromzciach zciach viakurdebele kurdebele
5905 2b36 390

jddominick:

I was playing around with my camera and I took this and i can’t stop laughing

Reposted fromkirugon kirugon viabanshe banshe
6136 f94f 390
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viabanshe banshe
5208 9bf2 390
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viapkz451 pkz451
0340 6056 390

Sıp pɐǝɹ n uɐɔ

Reposted frommyry myry viapkz451 pkz451
0383 eba1 390

grace–upon–grace:

Gásadalur, Faroe Islands, Guerel Sahin

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
XX wiek był wiekiem nerwic i histerii. XXI wiek jest wiekiem depresji i nałogów. Na każdym rogu czeka na Ciebie informacja o ludziach sukcesu. Kobiety o wyfotoszopowanych twarzach, równych białych zębach i blond włosach zrobiły karierę w korporacji i teraz polecają Ci wyborną opiekę medyczną. Musisz zdążyć odnieść sukces zawodowy, zdobyć wyższe wykształcenie, znaleźć idealnego partnera, założyć rodzinę, kupić mieszkanie, wychować dziecko, kupić samochód, założyć własną firmę, napisać książkę, zrealizować pomysł na bloga, grać w tenisa, interesować się polityką, interesować się polityką zagraniczną, wiedzieć, kto dostał Nobla z literatury, przeczytać to co napisał ten, który dostał Nobla z literatury, znać minimum jeden język obcy, znaleźć czas dla siebie, zrobić remont, oddychać, umyć kibel, pójść na te drugie studia, na które naprawdę chciałeś pójść, ale nie poszedłeś, bo teraz możesz, a szkoda życia. Musisz namalować te wszystkie obrazy, które chcesz namalować, napisać sztukę, zrobić sam łódź, nauczyć się jeździć na nartach, nauczyć się medytować, kupić nowe łóżko, nie martwić się komentarzem na fejsbuku, pójść do fryzjera, pojechać do Azji, zmienić pracę, zmienić żonę. A Ty zamiast tego siedzisz przed telewizorem. Wpierdalasz te czipsy i wafelki. 
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromlady-aporia lady-aporia vianaiwna naiwna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl